Щайгер БГ е лицензирана фирма за ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения.
Извършва ремонтни дейности и прегледи на автовишки, ножични платформи, и самоходни вишки на територията на цяла България.
тел: +359 884 517193